Concept Art - Януари 2019 Курс Concept Art - Януари 2019 - SoftUni Creative
Loading...

Concept Art - Януари 2019

25 януари 2019 6 седмици 6 кредита
Заяви участие
Остават:
4дни 9ч 29мин 25сек

За курса

По време на този курс, курсистите ще могат да усвоят практики използвани в индустрията. Да овладеят и да могат да прилагат последователен процес, водещ до предвидими и желани резултати. Ще могат да създадат свои собствени дизайни на среда и персонаж, следвайки предзададена спецификация. Курсистите ще овладеят добри практики във Photoshop, които спестяват време и допринасят за доброто качество на крайния резултат.
В началото на курса, ще бъдат представени всички стъпки от процеса в тяхната последователност. 
По време на курса, студентите преминават през всеки етап, развивайки свой собствен проект за игрови персонаж. Финалният резултат от курса е готов идеен проект за игрови персонаж, който може да бъде представен в реална работна среда и да се изпълни в 3D. 

Заяви участие
Остават:
4дни 9ч 29мин 25сек

Умения, които ще придобиеш

 • Развиване на концепция за игрови типаж
 • Работa с триизмерни форми в пространството и консистентно осветление
 • Стилизиране успешно и да разглобяване на визуални стилове
 • Използване на формите и цветовете с оглед на търсеното внушение
 • Създаване на представителни рисунки като част от лично портфолио
 • Ползване ефективно Photoshop за целите на дизайна на персонажи

Теми

 • Ресурси

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Въвенение, преглед на целия процес и основни понятия.

  Представяне на процеса по създаване на игрови персонажи. 
  Рамка на проекта, представяне на отделните стъпки и дейности, които предстои да се извършат, както и тяхната последователност. Разчитане на спецификация и разглобяване на визуален стил. Опростяване и преувеличаване, като основни подходи при стилизацията. Подбор на инструменти и поставяне на времеви рамки. Планиране на дейности във времето и целево планиране. Изграждане на критерий за успех.  Понятието «хигиенно ниво». Проучване и събиране на референтни материали.

  Практическа задача:
  Разбор на стил според зададен пример и събиране на референтни материали за предстоящата работа.
  Избор на водещи референтни материали с оглед на целта.
  Разработване на критерий за самооценка на работата с оглед на целите.

  Дата: 25-ти януари, 19:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Функции на силуета. Разработка на тъмбнейли.

  Тъмбнейли. Дизайн на форма и силует. Език на формите. Поза и жест. Техники и процес на създаване на тъмбнейли. Подбор на подходящи силует, форма и поза. Изследване на силуети. 
  Скициране. Методи.  Фотоколаж. 

  Практическа задача
  Курсистите създават  тъмбнейли на различни варианти за силует на героя.
  Курсистите подбират най-подходящия вариант от многото.
  Курсистите създават основна скица на финалния силует на героя.

  Дата: 1-ви февруари, 19:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Принципи на дизайна и работа с форми. Комбиниране.

  Запълване на силуета с форми. Принципи на дизайна и композицията. Цвят и внушение. Цветови схеми. Светлина и форми. Основи на рисуването. Техники във Phоtoshop. Демонстрация на различни подходи.

  Практическа задача: 
  Курсистите избират подходящи форми, с които да запълнят силуета на създадения от тях типаж.
  Курсистите композират формите в силуета според принципите на добрата композиция.
  Курсистите създават учебни рисунки на триизмерни форми в пространството.
  Курсистите опростяват силуета на създадения от тях типаж до прости триизмерни форми в пространството.

  Дата: 8-ми февруари, 19:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Изпълнение и техники във Photoshop.

  Финализиране на линеарната рисунка. Сенки и светлини. Създаване на материали и подбор на цветове. Ниво на детайл и опростяване. Завъртане на триизмерна форма в пространството. Преден, заден и страничен план. Страница за моделиране и представителна рисунка.  Интерпретация на детайлите.

  Задача: 
  Курсистите завършват техническото изпълнение на рисунката на героя, спазвайки  предзададената стилизация, консистентно осветление и характеристики на материалите.
  Курсистите създават на базата на придобитите от предишната задача умения страница за моделиране на герой, включваща преден, страничен и изглед в гръб на героя.

  Дата: 15-ти февруари, 19:00 - 22:00

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Оформление и финализиране на проекта. Рефлексия.

  Разликата между идейна рисунка и представителна рисунка. Избиране на поза и жест за представителна рисунка. Среда и анимация. Представяне на героя пред игровата аудитория и пред екипа по продукцията. Демонстрация на полезни практики и алтернативни методи.

  Задача:
  Курсистите имплементират обратната връзка, която са получили за проектите си.
  Курсистите подготвят проекта за финално представяне.

  Дата: 22-ри февруари, 19:00 - 22:00


  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Обратна вързка, презентиране на проект и портфолио

  Как да представим проектите си, когато си търсим работа? Портфолио, съдържание и възможности. Платформи.
  Финализиране и презентиране на готовия проект. Рефлексия и план за оптимизация. Какво е арт тест? 
  От какви допълнителни умения имам нужда? 

  Задача:
  Курсистите създават презентация, проследяваща процеса на работа от начало до край.
  Представяне на финален проект.


  Дата: 1-ви март, 19:00 - 22:00


  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

 • Изпит

  Финалният изпит представлява практически проект, който трябва да предадете не по-късно от 17.03 (неделя) до 23:59:59 ч.

  Ресурси от темата

  Още няма материали за тази лекция

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

Препоръчително е курсистите да имат някакъв предишен опит, свързан с рисуването и основни умения за ползване на Photoshop. 

До кога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Крайният срок за записване за курса е 23 януари. Обучението стартира на 25 януари и завършва на 1 март.

Кога и къде ще се провеждат занятията?

Занятията се провеждат всеки петък от 19:00 до 22:00 ч. в зала HQ Lab в сградата на Софтуерния университет.

Какви са формите на обучение?

Имате възможност да изберете дали да се обучавате в присъствена или онлайн форма на обучение:

 • Ако се запишете в присъствена форма на обучение, имате възможност да посещавате занятията на място в залите,  да участвате в лабораторни упражнения в учебната зала, имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, както и да предавате своите домашни за проверка. Ще имате и възможност лично да контактувате с лектор или асистент когато срещнете затруднения.
 • Ако се запишете в онлайн форма на обучение, имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, както и да предавате своите домашни за проверка.
Certificate

Какво представлява изпитът и ще получа ли сертификат след края на курса?

Обучението завършва с курсов проект. Курсистите, предали курсов проект ще получат сертификат, ако работата им бъде оценена над Много добър 5.00. 

Има ли допълнителни изисквания?

Необходим софтуер или хардуер за участие в курса:

 • графичен таблет;
 • SketchUp;
 • Adobe Photoshop;

Колко струва обучението в курса? 

Форма на обучениеВключваЦена
Присъствено

Записване за курса

 • Присъствие на всички учебни занятия
 • Достъп до ресурси и видеа от учебните занятия
 • Контакт с лектор или асистент
 • Явяване на изпит и издаване на сертификат
180 лв.
Онлайн

Записване за курса

 • Достъп до ресурси и видеа от учебните занятия
 • Явяване на изпит и издаване на сертификат

160 лв.
quality-guaranteed

SoftUni ви дава 100% гаранция за качеството на този курс. За нас е важно да придобиете необходимите умения и знания. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на цялата сума, която сте заплатили. Таксата може да ви бъде възстановена до третото занятие от курса. ( до 8 март)

Преподавател

DimikDraws avatar
Димитрина Ангелска е илюстратор и идеен художник, работещ в сферата на развлекателната индустрия. Завършила магистратура „Компютърни игри“ в НХА . Понастоящем, работи за компанията White Wizard Games, както и по други проекти като художник на свободна практика. Предишният й професионален опит включва два успешно реализирани, финансирани в kickstarter и отпечатани,проекта за бордови игри. Работила е по тях в сътрудничество с екип, включващ 3d моделист и художествен директор. Работила е и като маркетинг илюстратор в компания, разработваща игри за мобилни телефони. Преподавала е визуални изкуства на деца в рамките на една година. Една от целите й е да може периодично да споделя опита и знанията си, натрупани в процеса на професионалната й дейност.
Заяви участие
Остават:
4дни 9ч 29мин 25сек