Преподаватели Преподаватели - SoftUni Creative

Преподаватели

Високото качество на обучение в СофтУни е гарантирано от внимателно подбран преподавателски състав.

Той се състои от практици от индустрията на визуалните изкуства, които имат добри лекторски и менторски умения, използвайки най-добрите практики от бранша в преподаването. Към занятията често се включват и изявени гост-преподаватели, които предават своя интересен опит и познания на студентите.

Маргарит Ралев
Маргарит Ралев

Design Fundamentals

Иван Савков
Иван Савков

Graphic Design with Photoshop

Светослав Симов
Светослав Симов

Graphic Design with Illustrator

Антон Петров
Антон Петров

Graphic Design with InDesign

Георги Балинов
Георги Балинов

UI Design with Photoshop

Стефан Иванов
Стефан Иванов

UX Design

Васил Даскалов
Васил Даскалов

Video processing with Premiere Pro

Веселина Дашинова
Веселина Дашинова

Motion design with After Effects

Димитри Дечев
Димитри Дечев

Game Modeling with Maya

Николай Михайлов
Николай Михайлов

Visualization with 3DS Max

\