Design Principles Учебен план - SoftUni Creative
Loading...

Всички желаещи, които искат да кандидатстват за обучение в цялостната програма по дизайн, криейтив и визуализация - SoftUni Creative могат да го направят до 2 септември. Безплатното обучение Design Fundamentals ще стартира на 9 септември. Продължителността на програмата е 12 месеца, като се състои се от 5 основни модула, съставлявани от 10 специално селектирани курса, обхващащи всички основни аспекти на визуалните изкуства.

Програмата стартира с безплатния курс Design Fundamentals, а след него, на 5 и 6 октомври, се провежда приемен изпит. Успешно преминалите изпита ще имат възможността да продължат обучението си в останалите модули от програмата. Занятията се провеждат всеки понеделник и сряда, от 19:00 до 22:00 ч., а формите на обучение са присъствена (в учебната зала) и онлайн (дистанционна), така че обучението е подходящо, както за учещи и работещи, така и за курсисти, живеещи извън София.

Design Principles

Модулът Design Principles е първата стъпка към успеха за всеки, който иска да стане криейтив специалист. Чрез безплатния курс Design Fundamentals ще придобиете ясна представа що е то дизайн, естетика, визуализация, композиция и т.н. Обучението е подходящо за напълно начинаещи без какъвто и да е предишен опит или знания, както и за стартиращи графични дизайнери, които искат да се запознаят с основните креативни принципи, термини и процеси. Курсът дава основни знания по композиция, цветознание, шрифтове, работа с решетки, графични символи, светлина.

Graphic Design - октомври 2019

Модулът Graphic Design, който включва курсовете Graphic Design with Photoshop, Graphic Design with Illustrator и Graphic Design with InDesign е насочен към всички, които искат да направят своите първи стъпки в графичния и дигитален дизайн. Обучението ще ви даде възможност да придобиете основни знания и умения за работа с растерна и векторна графика, приложима във всеки аспект на дизайна. Освен това, ще се запознаете и с основните понятия и процеси в полиграфията. Друг основен фокус на модула е да даде небходимите знания на курсистите да комбинират растерни изображения, векторни графики и текст, изграждайки стилово издържани печатни материали като листовки, плакати, брошури, външна реклама или периодични издания. Специално време ще бъде отделено за правилно оформление на файлове за печат, мейл или уеб. Модулът Graphic Design се спира на всички важни теми, които са необходими за работа с най-популярните платформи - какво представляват и за какво се използват, работа с интерфейс и инструменти, ефекти, приложение и т.н.

Web Design - февруари 2020

Модулът Web Design, който включва курсовете UI & Web Design и UX Design, ще ви запознае стъпка по стъпка с процеса, по който се създава функционален и работещ дизайн за един уебсайт, както и с основните принципи, използвани при създаването на продукти с добра ползваемост, като основният фокус е потребителското изживяване. Обученията обхващат базовите принципи за създаване на продукти, насочени към потребителите, знания за създаване на прототипи от най-различно ниво, подробно запознаване със основите в UI дизайна, както и най-добрите техники и приложения заедно с текущите тенденции в индустрията.

Motion Design - април 2020

Модулът Motion Design, който обхваща курсовете Video processing with Premiere Pro и Motion design with After Effects, ще ви въведе в света на киното и анимацията, предстои да се запознаете с различните видове монтаж, цветови корекции, работа с анимации, както и с функционалността на софтуера, инструменти и методите за работа. Ще се научим как да анимираме герои с помощта на key frames, shape layers и puppet tool, ще бъдат демонстрирани характерните специфики при монтаж на музикален видео клип, филм, рекламно видео и репортаж. Курсовете в модула обхващат и боравене с много нa брой снимки и свързването им в композиции, цветообработка на видеа, masks и compoziting.

3D Design - юни 2020

В модула 3D Design, в който са включени курсовете Visualization with 3DS Max и Game Modeling with Maya, ще усвоите основните методи за моделиране, изграждане на осветление, настройка на материали и оптимизация на процеса на рендване. Ще усвоите основните методи за 3D скулптиране, анимиране и текстуриране на анимационни персонажи, също така ще се запознаете и с основните техники за рендериране и комбиниране на крайния анимационнен филм. Обучението ще ви даде задълбочени знания по моделиране на обекти, осветление и работа с камери, текстуриране и пост продукция, както и рендване.