live Виртуална класна стая - SoftUni Creative
Loading...

live

Предстоящи

18.01

07:00 PM

Отворен курс: Figma - януари 2021

Тема: Images & masking

Online - Creative Fundamentals Hall

18.01

07:00 PM

Отворен курс: Premiere Pro Advanced - януари 2021

Тема: Видео композиране - част 2

Online 3

18.01

07:00 PM

Отворен курс: UI Design - януари 2021

Тема: Web (& Responsive) UI Design

Online - Creative Advanced Hall