Курс Typography - април 2023 - SoftUni Creative
Loading...
курс

Typography - април 2023

Начало Начало: 25 април 2023
продължителност 7 седмици
кредити 6 кредита
Fundamentals
Запиши се

Умения, които ще придобиеш

 • Познание в еволюцията и развитието на шрифта
 • Подбор на шрифт в зависимост от задачата
 • Грамотно оформление на къси и дълги текстове
 • Конструиране на буквени форми в зависимост от целите
 • Професионална ориентация в калиграфия, летеринг и шрифтов дизайн
 • Формиране на критерии за оценка на качество

Теми

 • Ресурси

  Още няма описание за тази лекция

 • Език и писменост

  • Поява и развитие на различни писмености по света;
  • Обществени, културни и езикови особености;
  • Прото писмености или предметно писмо;
  • Рисунъчно или пиктографско писмо;
  • Понятийно или идеографско писмо;
  • Сричково или силабично писмо;
  • Звуково-буквено или фонемографично писмо.

  Дата: 25 април (вторник), от 19:00 до 22:00 часа, изцяло онлайн.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Практически упражнения, въпроси и отговори

  • Теория: Проучване на връзката между език и писменост;
  • Дизайн: Изобретяване на писмена система;
  • Упражнения: Вертикални линии и промяна на дължини.

  Дата: 27 април (четвъртък), от 19:00 до 22:00 часа, изцяло онлайн.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Писмена буква

  • Технология на писане: основа, формат и инструмент;
  • Римско писмо: капитално квадратно писмо, рустика и римски ранен курсив;
  • Романско писмо: унциал, полуунциал и каролингски минускул;
  • Готическо писмо: протоготика, текстура, бастарда и фрактур;
  • Ренесансово писмо: ротунда, хуманистичен минускул и курсив;
  • Бързо писмо: ронде, копърплейт, спенсериан и английска кръгла ръка.

  Дата: 2 май (вторник), от 19:00 до 22:00 часа, изцяло онлайн.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Практически упражнения, въпроси и отговори

  • Теория: Проучване на връзката между буквена форма и начин на писане;
  • Дизайн: Скелет на писмена система, скелет в съществуващ шрифт;
  • Упражнения: Хоризонтални линии и свързване на линии, скелет на заглавни букви.

  Дата: 4 май (четвъртък), от 19:00 до 22:00 часа, изцяло онлайн.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Печатна буква

  • Еволюция на печатната буква: глинени и каменни отпечатъци, цели и отделни дървени блокове, метални букви;
  • Печатни техники: гравюра на дърво и метал, офорт, литография и сериграфия;
  • Стилове на печатната буква: ренесансова и класицистична антиква, ежиптиен и кларендон, сериф и санс на XX век;
  • Шрифтови класификации.

  Дата: 9 май (вторник), от 19:00 до 22:00 часа, изцяло онлайн.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Практически упражнения, въпроси и отговори

  • Теория: Проучване на връзката между буквена форма и технология на печат;
  • Дизайн: Пропорции на писмена система, промяна на пропорции в съществуващ шрифт, дизайн на шрифт по няколко известни букви;
  • Упражнения: Овални линии, контраст на заглавни букви, скелет на редовни букви.

  Дата: 11 май (четвъртък), от 19:00 до 22:00 часа, изцяло онлайн.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Кирилска буква

  • Началото: св. св. Кирил и Методий, глаголица, християнство и Първо българско царство;
  • Гръцка писменост: Рим, Визайнтия, варварски нашествия;
  • Славянска писменост: варяги, руси, християнство и еволюция на славянската писменост;
  • Кирилски печатен шрифт: първи печатни книги на славянски езици, руски и български език, реформа на Петър I;
  • Българска форма: особености и характеристики.

  Дата: 16 май (вторник), от 19:00 до 22:00 часа, изцяло онлайн.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Практически упражнения, въпроси и отговори

  • Теория: Проучване на кирилската буквена форма;
  • Дизайн: Контраст на писмена система, промяна на контраст в съществуващ шрифт, дизайн на шрифт по зададени характеристики, дизайн на кирилски знаци;
  • Упражнения: Диагонални линии, скелет на заглавни и редовни букви в курсив, контраст на редовни букви.

  Дата: 18 май (четвъртък), от 19:00 до 22:00 часа, изцяло онлайн.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Текстов набор

  • Особености на текста: букви и думи, изрази и изречения, параграфи и списъци;
  • Съдържание на текста: завършек на изречения, акценти и съкращения, тирета, математически операции, обособяване на изрази, географско местоположение, валути, разделители, знаци заместващи думи, авторски права, бележки под линия и невидими знаци;
  • Оформяне на текста: ширина на реда, разредка между редовете, основна формула, подравняване на текста, текстови колони и различна големина на текст;
  • Стандартни изрази: числа, телефони, часове, дати, адреси, интеракция и файлове.

  Дата: 23 май (вторник), от 19:00 до 22:00 часа, изцяло онлайн.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Практически упражнения, въпроси и отговори

  • Теория: Проучване на текстовия набор;
  • Дизайн: Дизайн на цифри и пунктуационни знаци;
  • Упражнения: Проста текстова композиция.

  Дата: 25 май (четвъртък), от 19:00 до 22:00 часа, изцяло онлайн.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Съвременен шрифт

  • Калиграфия, летеринг и шрифтов дизайн;
  • Употреба в печатни и електронни медии;
  • Unicode, OpenType и Variable;
  • Професионални приложения за създаване на шрифт;
  • Автори, книги, обучения и източници на информация.

  Дата: 30 май (вторник), от 19:00 до 22:00 часа, изцяло онлайн.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Подготовка за изпит

  • Обобщение на най-важното за успешно полагане на изпит, въпроси и отговори по съдържанието на курса.

  Дата: 1 юни (четвъртък), от 19:00 до 22:00 часа, изцяло онлайн.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Редовен изпит

  Практическият проект трябва да предадете не по-късно от 11 юни (неделя) до 23:59:59 часа.

  Теоретичният изпит ще се проведе на 10 и 11 юни, като периодът, в който може да се стартира е от 8:00 часа на 10 юни до 23:30 часа на 11 юни.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Поправителен изпит

  Практическият проект трябва да предадете не по-късно от 2 юли (неделя) до 23:59:59 часа.

  Теоретичният изпит ще се проведе на 1 и 2 юли, като периодът, в който може да се стартира е от 8:00 часа на 1 юли до 23:30 часа на 2 юли.

  ВАЖНО: За явяването на поправителен изпит се заплаща такса в размер на 20 лева (независимо от това, дали сте се явили на редовен изпит или не).

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

Виж всички теми

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за всеки, който иска да опознае писмените и печатни традиции по света, да рисува и разбира буквените форми, да избира и използва шрифта професионално при оформянето на текст. Курсът се провежда изцяло на български език.

Как мога да се запиша?

За да се запишете, кликнете ТУК или бутона "ЗАПИШИ СЕ" и следвайте стъпките. След успешно заплащане на таксата, Вие ще бъдете записани за обучението.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването в курса е отворено до 23 април. Обучението стартира на 25 април 2023 г. Подробен график на занятията можете да откриете в раздел "Теми".

Кога и къде ще се провеждат занятията?

Можете да се обучавате онлайн в реално време. Веднага след всяко занятие получавате и достъп до записа на занятието и учебните ресурси.

Какво представлява изпитът и кога ще се проведе?

Изпитът ще се проведе онлайн и се състои от практическа и теоретична част. Практическата част ще бъде под формата на практически задачи, които трябва да бъдат предадени до 11 юни, а теоретичната част ще бъде под формата на тест, който ще се състои на 10 юни и 11 юни.

Ще получа ли сертификат след изпита?

След преминаване на изпита, ще придобиете сертификат от СофтУни, ако получите оценка над Мн. добър 5.00 от практическата част, а също така ще имате възможност да получите държавно признато "Удостоверение за професионално обучение", валидно в целия Европейски съюз. Изискванията за получаване на удостоверение можете да разгледате ТУК.

Колко струва обучението в курса и какво включва?

Онлайн

190 лв.

Онлайн обучение в реално време

Доживотен достъп до видео записите и учебните ресурси

Помощ от ментор за усвояване на учебния материал

Достъп до затворена Facebook група с курсистите

Явяване на изпит (редовен), сертификат и удостоверение

SoftUni ви дава 100% гаранция за качеството на този курс. За нас е важно да придобиете необходимите умения и знания. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на цялата сума, която сте заплатили. Таксата може да ви бъде възстановена до третото занятие от курса (до 2 май).

Борил Караиванов

Преподавател

Борил Караиванов е художник на книгата по образование, който през годините работи в областта на графичния дизайн, рекламата и интернет. Той е от първото поколение уеб дизайнери и участва в реализацията на знакови за развитието на българския уеб проекти. Eдин от учредителите на инициативата "За българска кирилица"(www.cyrillic.bg), организатор на фестивала Типофест (www.typofest.bg) и обученията Типоклас (www.typoclass.bg).

Typography - април 2023

Начало: 25 април 2023
7 седмици
6 кредита
Fundamentals
Запиши се
Typography - април 2023

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.