Тагове

Web
UI
UX
Max
3ds
Pro
UI Design - ноември 2022 21/11/2022 5 седмици
Чрез практическия курс по User Interface Design ще се запознаете с основните принципи и процеси, използвани при създаването на потребителски интерфейси, фокусирайки се върху нуждите на крайния потреби...
Design Fundamentals - май 2022 09/05/2022 33 седмици
Модулът "Design Fundamentals" се състои от 6 курса, които обхващат основите на графичния дизайн, Web дизайн и Motion дизайн. Ще бъдат изучавани курсовете: Illustrator, After Effects, Premiere Pro, Pho...
UI Design - март 2022 21/03/2022 6 седмици
Чрез практическия курс по User Interface Design ще се запознаете с основните принципи и процеси използвани при създаването на потребителски интерфейси, фокусирайки се върху нуждите на крайния потребит...
Design Fundamentals - януари 2022 10/01/2022 32 седмици
Модулът "Design Fundamentals" се състои от 6 курса, които обхващат основите на графичния дизайн, Web дизайн и Motion дизайн. Ще бъдат изучавани курсовете: Photoshop, UX, UI, Illustrator, After Effects...
UI Design with Adobe XD - юли 2021 19/07/2021 4 седмици
Стремежът Ви е да бъдете професионални UI дизайнери, които създават стойностни и полезни потребителски интерфейси? В такъв случай, когато ги създавате, основният Ви фокус следва да бъдат нуждите на кр...