Тагове

Design Basics - септември 2022 13/09/2022 5 седмици
Курсът "Design Basics" е въвеждащ курс към новата обновена програма по дизайн в SoftUni Creative. Обучението е безплатно и чрез него можете да придобиете основни знания в сферата на дизайна и креативн...
Design Basics - март 2022 21/03/2022 4 седмици
Курсът Design Basics е въвеждащ курс към новата обновена програма по дизайн в SoftUni Creative. Обучението е безплатно и чрез него можете да придобиете основни знания в сферата на дизайна и креативнит...
Design Basics - ноември 2021 09/11/2021 4 седмици
Курсът Design Basics е въвеждащ курс към новата обновена програма по дизайн в SoftUni Creative. Обучението е безплатно и чрез него можете да придобиете основни знания в сферата на дизайна и креативнит...
Design Basics - юни 2021 29/06/2021 5 седмици
Курсът Design Basics е въвеждащ курс към новата обновена програма по дизайн в SoftUni Creative. Обучението е безплатно и чрез него можете да придобиете основни знания в сферата на дизайна и креативнит...
Design Basics - март 2021 23/03/2021 4 седмици
Курсът Design Basics е въвеждащ курс към новата обновена програма по дизайн в SoftUni Creative. Обучението е безплатно и чрез него можете да придобиете основни знания в сферата на дизайна и креативнит...