Тагове

Web
Max
3ds
Pro
UX
UI
Interior visualization with 3dsMax - октомври 2018 17/10/2018 6 седмици
Курсът е подходящ за начинаещи и всички без опит, които искат да навлязат в графичния дизайн. За обучението се изисква владеене на английски език на основно ниво.Какви са формите на обучение?Мож...
3D Animation with Maya Masterclass - септември 2018 20/09/2018 8 седмици
Поради по-напредналия характер на курса е добре курсистите да познават интерфейса на Maya 18, както и да имат разбиране за това как работят основните команди и операции в програмата. Предназначението ...
Design Fundamentals - септември 2018 10/09/2018 4 седмици
Курсът е подходящ за начинаещи и всички без опит, които искат да навлязат в графичния дизайн. До кога мога да се запиша и кога стартира курсът?Курсът е безплатен и е входен за програмата. Можете...
Game Modeling with Maya - юли 2018 17/07/2018 4 седмици
Курсът е подходящ за начинаещи и всички без опит, които искат да навлязат в графичния дизайн. За обучението се изисква владеене на английски език на основно ниво.Какви са формите на обучение?Мож...
Visualization with 3ds Max - юни 2018 12/06/2018 4 седмици
Курсът е подходящ за начинаещи, но е препоръчително базово владеене на графични и/или анимационни програми. За всички, които нямат предварителна подготовка с програмата е добре да се запознаят с безпл...