Тагове

Web
UI
Pro
UX
Max
3ds
UX Design - октомври 2022 17/10/2022 6 седмици
Този интензивен практически курс по User Experience Design запознава с основните принципи и процеси, използвани при създаването на продукти с добра ползваемост, чрез фокус върху нуждите на крайния пот...
Interior Design - септември 2022 19/09/2022 5 седмици
Курсът "Interior Design" е подходящ за усвояване на базови познания и умения свързани с овладяването на вътрешните пространства около нас. Той ще запознае курсистите с цветознанието, ергономията, фило...
Graphic Design Advanced - септември 2022 13/09/2022 14 седмици
Модулът "Graphic Design Advanced" ще ви даде едно професионално ниво, с което умело ще може да впечатлявате в сферата на графичния дизайн. Включилите се курсисти ще усвоят умението да намират, създава...
3D Modelling and Animation - септември 2022 13/09/2022 14 седмици
Модулът "3D Modelling and Animation" разглежда различните аспекти от дейността на едно дизайнерско студио (било то гейм, филмово или визуализационно), изготвящо 3D графично съдържание. Ще поставим нач...
Design Basics - септември 2022 13/09/2022 5 седмици
Курсът "Design Basics" е въвеждащ курс към новата обновена програма по дизайн в SoftUni Creative. Обучението е безплатно и чрез него можете да придобиете основни знания в сферата на дизайна и креативн...